HVORDAN
Vi ved at en gennemsigtig proces er afgørende for både tillid og det gode resultat. BLACKMOOSE arbejder med afsæt i et velafprøvet framework der sikrer en effektiv proces, og ikke mindst at vi sætter ind hvor vores kunders behov er størst. Vi identificerer, definerer, skaber, realiserer, udvikler, eksekverer og supporterer – og alt derimellem. Vi gør det der giver mening for vores kunder, for det er det eneste der giver mening for os.

THE WORK OF ART IS ABOVE ALL A PROCESS OF CREATION. TRUST IN CREATIVITY; THE WILD MIND, THE DISCIPLINED EYE AND THE LOOP OF PROCESS.

How we work. Selvom vi trives med det umiddelbare, og på trods af at en kreativ proces er svær at simplificere, har vi som udgangspunkt en procesorienteret tilgang til vores arbejde. Vi tror på at de aller stærkeste løsninger skabes med afsæt i en grundlæggende orientering. Vi er faktisk helt overbeviste om at det gør en forskel for resultatet.

Initierende arbejde
Forstå

Vi vægter en fundamental forståelse for din virksomheds udfordringer i arbejdet med at udvikle og kvalificere løsninger. Vi undersøger, observerer og lærer – alt sammen for at skabe den nødvendige klarhed over din virksomhed og dens eksistens-berettigelse. Vi tænker bredt, har et åbent sind og overvejer alt.

― Step 01
Ind til kernen
Definér

Derpå forfølger vi forståelsen og vurderer de muligheder vi har identificeret i vores arbejde med den step 1. Vi stiller spørgsmål, afgrænser og definerer. Hvad er den centrale problemstilling? Hvor bør fokus ligge? For os handler det om at skabe det helt rigtig afsæt – rigtig gerne i samarbejde med dig.

Step 02 ―
Designfasen
Udforsk

Vi udforsker, afprøver, konceptualiserer og producerer. Med andre ord påbegyndes den designfase, der skal forme din virksomhed, dit produkt eller din service. Det er her at vi er modige og udfordrer konventionerne.

― Step 03
Unikt stykke håndarbejde
Eksekvér

Når grundstenene er lagt kan vi nu udvikle og implementere den konkrete designløsning. Og undervejs (og ikke mindst efterfølgende) kan vi supportere samt evaluere på de resultater vi skaber.

Step 04 ―
Planlægning er et effektivt middel mod målet, og vi ved at en gennemsigtig proces er afgørende for både tillid og det gode resultat.